Strona główna

Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu jest instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Jej  działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce
        Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego. Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wśród propozycji programowych można znaleźć zajęcia artystyczne oraz cykle warsztatowe.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami oraz naszymi akcjami w zakładce „Aktualności”

GOK © 2014 | Realizacja ComputerSoft