I Regionalny Konkurs Wokalny w Pozezdrzu!

 

Regulamin I Regionalnego Konkursu Wokalnego

Radiowe Przeboje 2015

Pozezdrze 11.06.2016

 

 1. Organizator

Organizatorem I Regionalnego Konkursu Wokalnego Radiowe Przeboje 2015 jest Gminny Ośrodek Kultury, 11-610 Pozezdrze, ul. Wolności 4, tel. 87 427 90 42.

 1. Cel.

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i wokalistek oraz zespołów z Naszego Regionu w określonych kategoriach wiekowych, możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń wykonawców, a także kultywowanie wspólnego śpiewania.

 1. Uczestnicy konkursu
 1. Uczestnicy będą oceniani w poszczególnych kategoriach:

- soliści

- zespoły

 1. Przewiduje się podział na następujące grupy wiekowe:

- Szkoła Podstawowa, kl. I - III
- Szkoła Podstawowa, kl. IV - VI
- Gimnazjum

-młodzież powyżej 16 roku życia oraz dorośli

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pochodzące z Naszego Regionu.
 2. Osoby biorące udział w konkursie jako soliści nie występują w zespołach; tyczy się to również osób, które występują w kategorii: zespoły.
 1. Informacje ogólne:
 1. Termin konkursu: 11 czerwiec 2016
 2. Miejsce konkursu: Scena Widowiskowa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu

( Sala Widowiskowa GOK, ul. Wolności 4 – w razie niesprzyjającej pogody)

 1. Godzina 10:00.
 1. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
 1. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę
 2. Uczestnicy zgłaszają swój udział na karcie zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.gokpozezdrze.pl.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2016 r. Karty zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 19:00 lub drogą mailową na adres: gok.pozezdrze@wp.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez swoich prawnych opiekunów.
 5. Wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny.

VI. Co należy przygotować?

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania jednego utworu o tematyce: „Radiowe Przeboje 2015”. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór z podkładem muzycznym.
 2. Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na płytach CD-AUDIO bądź odtwarzaczach pendrive.
 1. VII. Organizacja na miejscu
  1. Występy na scenie będą odbywały się według ustalonej kolejności.
  2. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz mp3, CD, pendrive, perkusję, piec basowy, piec gitarowy.
  3. Jury przyzna statuetki i dyplomy w poszczególnych kategoriach
   oraz nagrody rzeczowe.
  4. Każdy uczestnik, po zgłoszeniu organizatorom swojej obecności, otrzyma identyfikator.
 1. VIII. Jury:
  1. Wokalistów/wokalistki oraz zespoły będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.
  2. Werdykt końcowy zostanie ogłoszony przez Jury po wysłuchaniu wszystkich występów w dniu konkursu.
  3. Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie:
   - oryginalność interpretacji
   - intonację, muzykalność i umiejętności wokalne wykonawców
   - ogólny wyraz artystyczny
  4. Utwory nie związane z tematyką konkursu nie będą oceniane.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

Karta zgłoszeń

Pobierz PDF

Regulamin konkursu

Pobierz PDF

 

 

 

 

GOK © 2014 | Realizacja ComputerSoft