UZALEŻNIENIOM NIE!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Pozezdrzu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pozezdrzu są organizatorami imprezy. Honorowym Patronatem jest Wójt Gminy Pozezdrze.

Celem Spotkania jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy patologiczne tj. alkohol, narkotyki, nikotyna.

W tym roku wystąpi 5 grup 6 – osobowych ze Szkół Podstawowych oraz 2 grupy 6 – osobowe z Gimnazjum z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, kętrzyńskiego oraz gołdapskiego. Czas spektaklu nie może przekraczać 10 minut.

Zapraszamy serdecznie.

GOK © 2014 | Realizacja ComputerSoft